Finska.

Tehrään niinku luvataan

 

Rekisteriseloste

Laatimispäivä 18.04.2018

1. Rekisterinpitäjä

Kuljetusliike Finska Oy
Sahakatu 1, 38200 Sastamala
asiakaspalvelu@finska.fi
p. 010 205 5010

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mira Karimäki
Sahakatu 1, 38200 Sastamala
asiakaspalvelu@finska.fi

3 Rekisterin nimi

Kuljetusliike Finska Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuljetusliike Finska Oy hoitaa jätehuollon palveluja. Jätehuollon asiakasrekisteriin merkitään jätehuollon järjestämisen ja laskutuksen toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot.

Asiakasrekisteriä käytetään myös asiakaspalvelutilanteissa.

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan (yksityishenkilön tai yrityksen) perustiedot:
nimi, postiosoite (tyhjennys- ja laskutusosoite), mahdolliset muut yhteystiedot, y-tunnus

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, väestötietojärjestelmän tiedot, viranomaispäätökset jätehuoltoviranomaiselta tai kuntien viranomaisilta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisterin tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, joka sille on määritelty.

Rekisterin tietoja luovutetaan jätehuoltoviranomaiselle, joka ylläpitää jätelain (646/2011) 143 § mukaista jätteen kuljetusrekisteriä.

Pyynnöstä rekisterin tietoja voidaan luovuttaa kuntien ympäristöviranomaisille jätehuollon valvontatehtäviä varten.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta rekisteristä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, jolla kirjautuu rekisteriä ylläpitävälle tietokoneelle. Käytettävä rekisteri on JHL-asiakasrekisteri. Rekisterin käyttäjät on koulutettu järjestelmän käyttöön ja perehdytetty tietoturvaa koskeviin säännöksiin ja ohjeisiin ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

Finska
Kuljetusliike Finska
p. 010 205 5010
asiakaspalvelu@finska.fi
Sahakatu 1 38200 Sastamala

Päivystys 24 h
(Viemäritukokset)
p. 0500 236 212
Kaukokiito Sastamala
p. 010 205 5011
sastamala@kaukokiito.fi
Kaukokiito